Webinar 4 Oktober kl 10-11: Välkomna med på en roadtrip med Fordonsdalen!

Event 22 September 2023

Välkommen med på en roadtrip med Fordonsdalen! Här kommer du att få höra mera om våra projekt, insatser och insikter efter tre år av samverkan mellan offentlig sektor och fordonsindustrin.

Målgrupp: Små och medelstora företag inom transport och IKT.

Fordonsdalen är samlingsnamnet för ett flertal projekt som har drivits av Region Stockholm, KTH och Kista Science City sedan 2020. Finansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Region Stockholms regionala utvecklingsmedel.

Fordonsindustrin utmanas av den gröna och digitala omställningen och det är en förutsättning för fortsatt konkurrenskraft att små och medelstora bolag (SMF) hänger med i den tekniska utvecklingen.

Välkommen med på vår roadtrip! Du kommer att få höra mera om våra projekt, insatser och insikter efter tre år av samverkan mellan offentlig sektor och fordonsindustrin.

Program

10.00 Välkomna! Intro

10.05 Fordonsindustrins kompetensbehov och insatser för små och medelstora företag
Hållbarhet i praktiken, Malin Pops Runsten, KTH /Shift Labs och Olga Blücher, Region Stockholm
Kompetensanalys.se, Mattias Wiggberg, KTH

10.30 Utveckling av samverkan inom fordonsindustrin inom Östra Mellansverige
Fordonsindustrin i Östra Mellansverige, Astrid Johansson, Region Stockholm
Kartläggning av test och demo miljöer, Olga Blücher, Region Stockholm

10.45 Internationell spaning för Fordonsindustrin
Insikter från Bryssel och EU’s innovations ekosystem, Astrid Johansson, Region Stockholm
Insikter från IAA Mobility, Europas största mobilitetsmässa i München, Magnus Burman, KTH

11.00 Sammanfattning och tid för frågor
11.15 Avslut

Inspelning: Webinariet kommer att spelas in. Inspelningen avslutas när frågestunden börjar.

Inspelningen kommer vara tillgänglig i efterhand på www.fordonsdalen.se

Registrering och teamslänk till webinariet hittar ni här:

Fordonsdalen för en hållbar och konkurrenskraftig fordonsindustri (invajo.com)

astrid.johansson@regionstockholm.se