Webinar 4 Oktober kl 14-15: Trendspaning efter Europas största mobilitetsmässa IAA Mobility med Fordonsdalen

Event 29 September 2023

Välkommen på trendspaning med Fordonsdalen!

Representanter från Fordonskomponentgruppen, KTH och Tyska Handelskammaren samtalar om trender från IAA Mobility, München 2023, världens ledande mässa för mobilitet, hållbarhet och teknik.

4 oktober kl 14-15

Online

Vilka fyra trender präglar mobilitetssektorn?

  1. Connected Mobility: Hur digitaliseringen skapar nya möjligheter för att koppla samman olika mobilitetsaktörer, fordon, infrastruktur och användare.
  2. Smart City Infrastructure & Developing Livable Spaces: Hur mobiliteten bidrar till att skapa attraktiva och hållbara städer och landsbygder genom smarta lösningar för infrastruktur, energi, logistik och parkering.
  3. Autonomous Mobility: Hur självkörande fordon kan öka säkerheten, effektiviteten och komforten för mobilitetsanvändarna samt skapa nya affärsmodeller och tjänster.
  4. Sustainable Mobility & Circular Economy: Hur mobiliteten kan bidra till att minska klimatpåverkan och resursförbrukningen genom att använda förnybara energikällor, alternativa bränslen, nya material och cirkulära principer.

Förgyll din onsdagseftermiddag och lyssna in!


Registrera er och finn teamlänken här: Mobility talk om årets trender på IAA Mobility (invajo.com)

astrid.johansson@regionstockholm.se