Vill du veta vilka test och demobäddar som finns i Stockholmsregionen? Ta del av Fordonsdalen sammanställning.

News 25 November 2022

Vill du veta vilka test och demobäddar som finns i Stockholmsregionen? Ta då del av Fordonsdalen sammanställning.

Stockholmsregionen har en omfattande fordonsindustri och ett världsledande IKT kluster och det finns en stark tilltro till att test- och demonstrationsmiljöer kan bidra till utveckling av både innovativa och klimatvänliga produkter. Genom att på ett bättre sätt tillgängliggöra dessa miljöer är vår förhoppning att stärka nya samarbeten i regionen och företagens innovationsförmåga.

Fordonsdalen har under 2022 tagit fram en kartfunktion över samtliga test- och demoarenor Fordonsdalen (arcgis.com)

Vi hoppas detta kan förenkla och inspirera nya samarbeten i ekosystemet för framtidens transportsystem och fordonsindustri.

Se rapport inventering-av-test--och-demoarenor-i-stockholmsregionen.pdf (regionstockholm.se).

Vill du också synas här eller komma i kontakt med oss?

Om du vill synas här med din testbädd i Stockholms regionen inom områden mobilitet, transportsystemet, fordonsindustrin, IKT området kopplat till fordonsindustrin är du välkommen att kontakta Olga Blücher olga.vassilieva-blucher@regionstockholm.se

olga.vassilieva-blucher@regionstockholm.se