Webinar: Jämställdhet och mångfald – nyckelfaktorer för fordonsindustrins omställning och konkurrenskraft 18 nov 2022

Event 11 November 2022

När : 18 november 2022 KL 8.30-9.45

Var : Online

Fordonsindustrin och hela transportsystemet står inför nya vägskäl. Samhället står inför stora klimatutmaningar och industrin genomgår en snabb teknisk utveckling inom klimatanpassade drivlinor, elektrifiering, digitalisering, uppkoppling och automation. Hållbarhet, kompetens och samarbete inom det nya ekosystem är allt viktigare frågor att hantera på alla nivåer.

För att kunna ställa om ser vi jämställdhet och mångfald som avgörande faktorer för industrin. Men hur ser det ut inom sektorn? Vad innebär egentligen jämställdhet för er som verkar inom fordonsindustrin och hur kan det rent praktisk bli en nyckel för omställning och konkurrenskraft? Missa inte detta intressanta frukostmöte där experter på olika nivåer ska inspirera oss!

Agenda

 • Välkommen  - Fordonsdalen! Sofia Wieselfors, Projektledare Fordonsdalen, Region Stockholm, Magnus Burman, Projektledare Fordonsdalen, KTH
 • Varför är jämställdhet och mångfalden viktig fråga för fordonsindustrin? Hur jämställd är industrin?
  Gabriella Virdarson, Communication and Strategy Officer, FKG
 • Så gjorde vi på Texla Industri AB!  Jämställdhet är en framgångsfaktor för oss.  
  Susanne Johansson, Managing Director, Texla
 • Behöver ni stöd i ert arbete? Vi har tagit fram en ny checklista för jämställdhet för techindustrin!
  Ana Andric, Näringspolitisk expert, TechSweden  

  Region Stockholm och KTH har, i samarbete, och med finansiering av Europeiska regionala utvecklingsfonden tagit initiativ till Fordonsdalen Stockholm. Ett projekt som ska stärka den regionala fordonsindustrins konkurrenskraft i omställningen till framtidens hållbara transportsystem. Detta frukostmöte sker inom ramen för projektet.

DIREKTLÄNK

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWNmYmEwMWItZWUzYS00MzlmLThiZmMtMmFjYzFlOTNkN2Fj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2273c667fd-62b7-4783-8cbf-cf2f2e3a3067%22%2c%22Oid%22%3a%22bdc35c98-e922-4789-a2ea-37aa7147888d%22%7d