Fordonsdalens högnivågrupp – ett andra möte för att prata långsiktighet

News 1 November 2022

Fordonsdalen hade förra veckan ett andra högnivåmöte där regionråd Gustav Hemming bjöd in både regionala och nationella företrädare för akademi, näringsliv och offentliga sektorn för gemensamma samtal. Fokus var på att ge status kring Fordonsdalens framfart och diskutera hur regionen fortsatt kan driva frågorna efter projektslut 2023.

Gruppen hade väldigt givande samtal där budskapet var tydligt. Det finns både ett stort intresset och en vilja hos aktörerna att fortsatt arbeta vidare i regional samverkan för att stärka industrins omställning och konkurrenskraft.

”Stockholmsregionen är en välkänd hotspot för IKT och tech, men få vet att vårt län har en omfattande fordonsindustri. En tredjedel av alla anställda inom svensk fordonsindustri arbetar i Stockholmsregionen och ÖMS - att utveckla regionens fordonsindustri är därför avgörande för fler arbetstillfällen, tillväxt och konkurrenskraft. Digital och industriell omställning av transporter är nyckeln till klimatomställningen. Samverkan är A och O - därför är Fordonsdalen så viktig” kommenterar regionråd Gustav Hemming.

Nästa steg i fordonsdalen är att ser över och utveckla former för detta. Ramboll AB har inventerat regionens innovationssystem och detta material kommer utgöra ett underlag till planering av kommande steg. Se bifogad PDF.

Gustav Hemming lyfter fordonsdalen. Se artikel i Dagens samhälle.