Fordonsdalen går in i en ny fas!

News 13 December 2022

Fordonsdalens inledande fas avslutas och nästa, Fordonsdalen 2.0 tas vidare

Under 2019 genomförde Länsstyrelsen en kartläggning av fordonsindustrin i Stockholm och Östra Mellansveriges. Studien visade på en omfattande industri, drygt 30% av Sveriges fordonsindustri, vilken bidrar till många arbetstillfällen och regional utveckling. Studien visade samtidigt att stor del av denna industri står inför avgörande vägskäl.

År 2020 initierade därför Region Stockholm tillsammans med KTH projektet Fordonsdalen Stockholm vars mål varit att inventera den regionala fordonsindustrin, skapa förståelse kring den transformation som branschen står inför och därifrån verka för att skapa förutsättningar för en mer konkurrenskraftig industri.

Insikterna har varit många. Samhället står inför enorma klimatutmaningar där transportsystemet och fordonsindustrin är nyckelspelare för att lyckas med den nödvändiga omställningen för att nå klimatmålen. Fordonsindustrin och hela transportsektorn står samtidigt inför omfattande teknikskifte kopplat till automation, digitalisering och elektrifiering. Det är tydligt att flera aktörer i transportekosystemet måste samverka och samarbeta på nya sätt. Den framtida fordonsindustrin kommer omfatta nya och etablerade bolag som idag inte ser sig som fordonsleverantörer, tydligast är bolag inom IKT sektorn. Här finns en stor utvecklingspotential i regionen då Stockholms innovationsscen är mycket starkt med stor IKT-sektor, många spännande start-upbolag.

För att transportekosystemet skall lyckas med sin omställning krävs kompetenstillskott, nya samarbeten och innovation. För att stötta detta måste vi bli bättre på att förstå kompetensbehovet och anpassa vårt utbildningsystem, och det snabbt. Vi behöver skapa mötesplatser för nya klustersamarbeten. Det finns även helt nya möjligheter för mer hållbar produktion, nya affärsmodeller och tjänster där vi kan bidra till att förändringstakten ökas ytterligare.

Projektet Fordonsdalen Stockholm insåg tidigt att det fanns behov av otaliga insatser och har därför initierat fyra andra projekt som mer kunnat fokusera på genomförandeaktiviteter. Kompetensomställning för en hållbar fordonsindustri är ett projekt som Region Stockholm driver tillsammans med FKG och Södertälje Science Park. Ett annat är Fordonsdalen React där Region Stockholm och KTH samarbetar med Kista Science City kring demonstrationslösningar för framtidens mobilitet. I samma projekt arbetar KTH med att bygga upp en ny digital utbildningsplattform som är anpassad för industrins re-skillingbehov.

En central insikt från Fordonsdalen Stockholm är regionens potential att ett nytt spännande område i gränssnittet mellan fordonsindustrin, IKT-sektorn samt det bredare mobilitetsområdet. Detta kan bli ett nytt styrkeområde för Stockholmsregionen och regionerna kring Östra Mellansverige. Fordonsdalen 2.0 strävar nu mot att ta ett bredare systemperspektiv som inkluderar på fordon, infrastruktur, mobilitet och produktion. Detta inkluderar förändring och innovation i teknik samt processer, tjänster och organisation så väl i infrastruktur, regler och lagstiftning, policy som i beteende och kultur. Vi hoppas även på ett närmare samarbete med regionerna runt Stockholm.

Projektet Fordonsdalen Stockholm tar nu slut och vi säger stort tack till alla som bidragit och hjälpt oss att bana väg för att regionen långsiktigt skapar samverkan och samarbeten inom området. Tack till alla fina möten, inspel, samarbeten och kloka parter!

Det finns både ett behov och ett intresse att fortsatt utveckla samverkan mellan de regionala innovationsnoder, akademi, industri och nationella branschorganisationer för industrin. Allt i syfte att accelerera samverkan i det nya framtida transportekosystemet, behålla nya idéer och motverka “flytt” av företag och kompetens, öka tillgängligheten för test- och demo för både nya och etablerade företag och innovatörer samt att möta det pågående stora kompetensskiftet på ett mer samlat sätt.

Ett förslag för hur ett regionalt kluster kan formeras och organiseras för att skapa en långsiktig klusterstruktur skall tas fram inom ramen för Fordonsdalen React som pågår fortsatt under 2023.

Se gärna denfilm vi tog fram inledningsvis! Nu fokus på nästa steg!

Astrid.johansson@regionstockholm.se